مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

اردوی مشهد 03-1402

اردوی مشهد 03-1402
خلاصه

اردوی مشهد 03-1402

28 11 02

اردوی مشهد دبیرستان پسرانه 03-1402
همیشه یکی از مهمترین و جذاب ترین اتفاقات برای هر مدرسه اردو های برون استانی است.
امسال حنانی ها از بزرگ تا کوچک ْاز هفتم تا دوازدهم همه باهم به مشهد مقدس سفر کردند.
می تونید گالری تصاویر این سفر را در لینک زیر ببینید.

برای ورود کلیک نمایید

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)