مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

اخبار

مجموعه رویدادها، تازه ها و اخبار
نمایش در هر صفحه
اخبار مدارس دوستی و گفت و گو حنان
7 9 1398
جشنواره تئاتر اتود

هفتمین جشنواره تئاتر اتود حنان با حضور امیر کربلایی زاده و اعلام برندگان هر بخش

13 8 1398
مراسم زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا متوسطه یک و دو پسرانه ممتاز حنان - هر دوشنبه قبل از صبحگاه