مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی
خلاصه

جلسه شورای دانش آموزی متوسطه یک و دو دبیرستان پسرانه ممتاز حنان

24 9 98

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه ممتاز حنان :

جلسه شورای متوسطه یک با حضور آقای بابایی و دانش آموزان شورا  : رستمی (نهم) ، اسماعیلی (نهم) ، شهیدی (هشتم) ، برادران (هشتم) ، مشمول خانیان (هفتم)جلسه شورای متوسطه دو با حضور آقایان معینی و پیش بین و دانش آموزان شورا  : قاسمی (یازدهم) ، حاجیان ، مهاجر ، عربستانی ، اخوان رسول زاده (دهم)


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)