مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

مراسم زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا
خلاصه

مراسم زیارت عاشورا متوسطه یک و دو پسرانه ممتاز حنان - هر دوشنبه قبل از صبحگاه

13 8 98

مراسم زیارت عاشورا مدارس دوستی و گفت و گو حنان

این مراسم هر دوشنبه قبل از صبحگاه با همکاری دانش آموزان عزیز برگزار می گردد.دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)