مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

تجهیز مجدد دبیرستان

تجهیز مجدد دبیرستان
خلاصه

تجهیز مجدد دبیرستان

28 10 02


در این سال تحصیلی جهت کیفیت بخشی به فضای آموزشی و افزایش رفاه دانش آموزان اقداماتی شامل تجهیز آزمایشگاهی برای دروس فیزیک،شیمی و زیست ، بهبود فضای سالن غذاخوری و تعویض چمن مصنوعی انجام گردید.


برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید .

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)