مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

کسب مقام در مسابقات بدمینتون منطقه

کسب مقام در مسابقات بدمینتون منطقه
خلاصه

رتبه در مسابقات منطقه

29 11 02

حنانی ها در مسابقات بدمینتون منطقه مقام های درخشانی کسب کردند.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)