مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

جشن ایران در دبستان

جشن ایران در دبستان
خلاصه

جشن ایران با حضور یکی از معلولین متبهر کشور در دبستان پسرانه حنان برگزار شد.

21 11 98

جشن ایران با حضور یکی از معلولین متبهر کشور در دبستان پسرانه حنان برگزار شد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)