مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

حضور در نمایشگاه تمام ساحتی آموزش و پرورش

حضور در نمایشگاه تمام ساحتی آموزش و پرورش
خلاصه

حضور در نمایشگاه تمام ساحتی

26 2 03

حضور در نمایشگاه تمام ساحتی آموزش و پرورش و استقبال از غرفه دبیرستان ممتاز حنان
با حضور دکتر ضیاپور،دکتر زارعی،خان فکور، خانم مسن آبادی و....


برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)