مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

16 آذر ، روز دانشجو مبارک

16 آذر ، روز دانشجو مبارک
خلاصه

16 آذر ، روز دانشجو بر تمامی دانشجویان ، مخصوصا دانشجویان حنانی مبارک باد.

16 9 98

16 آذر روز دانشجو مبارک
 
دعوت از فارغ التحصیلان حنان در دبستان پسرانه

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)