مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

علوم انسانی حنان

علوم انسانی حنان
خلاصه

ثبت نام رشته علوم انسانی حنان ( پسران و دختران ) آغاز شد. ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

1 11 99

ثبت نام پایه دهم و یازدهم

ما شما را به این مدرسه دعوت نکرده ایم که بهترین سالهای نوجوانی و جوانی تان را آسانتر بگذرانید یا حداکثر بجای فیزیک و ریاضی و زیست ، اقتصاد و منطق و ادبیات بخوانید و بروید. ما شما را دعوت کرده ایم تا در کنار یکدیگر از ساختمانی کوچک به کار هایی بزرگ بیندیشیم. ما به ایرانی آزاد و آباد ، مردمانی شاد و صلح جو و جهانی خالی از رنج و خشونت می اندیشیم و هرگز خود را برای تحقق این اندیشه های بزرگ، کوچک نمی دانیم ...

ما علوم انسانی را  «انتخاب» کردیم و در جستجوی کسانی هستیم که علوم انسانی «گزینه اول » آنها باشد و شجاعت گام نهادن در این راه را داشته باشند...

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)