مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

مسابقه فوتبال ششمی ها با هفتمی ها

مسابقه فوتبال ششمی ها با هفتمی ها
خلاصه

امروز در حنان مسابقه فوتبالی بین بچه های ششم دبستان با هفتمی های متوسطه یک برگزار شد تا دوستان دبستانی بیشتر با فضای دبیرستان آشنا شوند.😊

8 10 98

امروز در حنان مسابقه فوتبالی بین بچه های ششم دبستان با هفتمی های متوسطه یک برگزار شد تا دوستان دبستانی بیشتر با فضای دبیرستان آشنا شوند.😊دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)