مجتمع پسران : 88959292  مجتمع دختران : 66578134

گرامیداشت هفته حمل و نقل

گرامیداشت هفته حمل و نقل
خلاصه

گرامیداشت هفته حمل و نقل و تقدیر از رانندگان سرویس در دبستان پسرانه حنان

14 10 98

گرامیداشت هفته حمل و نقل و تقدیر از رانندگان سرویس مجتمع حنان

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)