مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

آزمون های تابستان 1398

آزمون های تابستان 1398
خلاصه

واحد پسران ( متوسطه یک و دو )

10 6 98

واحد پسران ( متوسطه یک و دو )
برای دریافت آزمون مورد نظر کلیک نمایید.
 

متوسطه یک
درس سوال پاسخنامه
فیزیک هفتم دریافت
فیزیک هشتم دریافت
فیزیک نهم دریافت
زیست هفتم دریافت
زیست هشتم دریافت
زیست نهم دریافت
ریاضی هفتم دریافت
ریاضی هشتم دریافت
عربی نهم دریافت

متوسطه دو
درس سوال پاسخنامه
حسابان یازدهم دریافت
ریاضی تجربی یازدهم دریافت
آمار و احتمال یازدهم دریافت
زبان یازدهم دریافت
زیست یازدهم دریافت
شیمی یازدهم دریافت
فیزیک یازدهم دریافت
هندسه یازدهم دریافت
ریاضی دهم دریافت
زبان دهم دریافت
زیست دهم دریافت
شیمی دهم دریافت
عربی دهم دریافت
فیزیک دهم دریافت

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)