مجتمع پسران : 88959292  مجتمع دختران : 66578134

اخبار

مجموعه رویدادها، تازه ها و اخبار
نمایش در هر صفحه
اخبار مدارس دوستی و گفت و گو حنان
23 7 1398
٢٠ مهر روز لسان الغيب

هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جريده عالم دوام ما ٢٠ مهر روز لسان الغيب،حافظ شيرازي گرامي باد. دانش آموزان عزیز و اشعار حافظ شیرازی